Post- och besöksadress:

 

Svenska Närko AB

Rubanksgatan 5
741 71 KNIVSTA

Telefon: +46(0)18-34 90 60
Fax: +46 (0)18-29 15 51

 
Javascript is required to view this map.

Kontakt

Företaget

 

Svenska Närko AB startade sin verksamhet i Sverige 1973, och har alltsedan dess varit representant för Oy Närko AB i Sverige. Omsättningen är 90 – 100 miljoner kronor, och företaget säljer 200 – 250 enheter om året. Vi har huvudkontor i Knivsta utmed E4-an strax norr om Arlanda. Där har vi försäljningskontor, serviceverkstad och reservdelsförsäljning. Vi har även försäljningskontor i Skånes Fagerhult. Vi är för närvarande 9 anställda, varav 8 i Knivsta.

Grundpolicy

Svenska Närko AB har till syfte att i Sverige befrämja försäljningen av släpvagnar o.dyl. från Oy Närko AB i Närpes.

Bolaget skall därför arbeta för att:
▪ kunder skall uppfatta bolagets anställda som kunniga och serviceinriktade
▪ kunder skall uppfatta Närkos produkter som konkurrenskraftiga
▪ kunder skall uppfatta att bolaget/koncernen står för kontinuitet och kvalitet

Miljö

Bolagets verksamhet skall präglas av aktivt miljötänkande. Detta förverkligas genom att bl. a.:
▪ underhåll av byggnader och maskiner utförs så att lägsta möjliga energiåtgång uppnås
▪ vid maskinanskaffning välja energisnåla alternativ
▪ alla anställda med bil får tillgång till eluttag för motorvärmare
▪ bevilja förskjutning i arbetstid för dem som behöver för att utnyttja kollektivtrafik för arbetsresor
▪ avfall från verkstad och reservdelshantering sorteras för återvinning
▪ hantering av oljor och andra kemikalier undviks om möjligt. Då t.ex. spillolja uppstår skall den lämnas för destruktion i varje enskilt fall och kostnaden debiteras kunden
▪ inkommande emballage återanvänds
▪ engångsprodukter undviks då det är möjligt